# کارشناسی_ارشد_محیط_زیست

نحوه پذیرش و دروس کارشناسی ارشد محیط زیست

الف_ دروس اصلی (مشترک 3 گرایش)مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده.................................................2واحدآمایش سرزمین....................................................................................2واحدسیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست.............................................2واحدآلودگی صنعتی....................................................................................3واحدروش تحقیق.......................................................................................2واحدپایان ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 100 بازدید