منابع آزمون دکتری محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش

 

ارزیابی محیط زیست

1-    جزوه ارزیابی محیط زیست دکتر سفیانیان اصفهان

2-   جزوه ارزیابی محیط زیست دکتر ماهینی مشهد

3-   جزوه ارزیابی محیط زیست تکمیلی دکتر سفیانیان اصفهان

4-   جزوه مناطق حفاظت شده دکتر دانه کار تهران

5-   جزوه مدیریت تالابها و پرندگان مهاجر دکتر دانه کار تهران

6-   جزوه ارزیابی اثرات توسعه دکتر مخدوم تهران

7-   جزوه ارزیابی اثرات توسعه تکمیلی دکتر مخدوم تهران

8-   جزوه ارزیابی اثرات توسعه دکتر جباریان

9-   جزوه آمایش سرزمین دکتر مخدوم

10-       جزوه GIS دکتر سفیانیان

11-     کتاب GIS دکتر مخدوم

12-کتاب GIS دکتر درویش صفت

/ 0 نظر / 120 بازدید