لرستان به پروژه حفاظت از تنوع زیستی پیوست/ قلب زاگرس احیا می شود

این محدوده تقریباً تمامی استان چهارمحال‌و‌بختیاری، مناطق وسیعی از استان کهگیلویه ‌و‌ بویراحمد، قسمت اعظم اقلید و مرودشت در استان فارس و سمیرم در استان اصفهان را در بر می‌گیرد.

مطابق طراحی اولیه پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی منطقه حفاظت شده اشترانکوه در میان مناطق بالقوه برای اجرای پروژه انتخاب شده بود که متاسفانه در طول اجرای کار از پروژه حذف و یا به نوعی مورد غفلت قرار گرفت.

حال در سالهای پایانی این پروژه و به لطف تمدید دو ساله آن نوبت به زیستگاههای استان لرستان رسیده است تا بخشی از غفلت صورت گرفته در مورد قلب زاگرس جبران شود.

دور باطل تخریب تنوع زیستی در زاگرس

مدیر پروژه حفاظت از تنوع زیستی در زاگرس مرکزی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اهمیت و ارزش کوه های زاگرس روز به روز بیشتر شناخته می شود، اظهار داشت: کوه های زاگرس 40 درصد آب کشور را تامین می کنند.

وی با بیان اینکه در منطقه زاگرس درصد بالایی از تنوع زیستی وجود دارد، یادآور شد: عوامل متعددی دور باطلی از تخریب تنوع زیستی در این منطقه را ایجاد کرده اند.

مدیر پروژه حفاظت از تنوع زیستی در زاگرس مرکزی افزایش جمعیت، چرای بی رویه دامها، تغییر کاربری اراضی، جاده سازی و معدن کاری، طبیعت گردی غیر مسئولانه و شکار بی رویه و غیر قانونی را از عوامل تهدید کننده زاگرس دانست و بیان داشت: امروز بحث فرسایش خاک در زاگرس یک بحث جدی است.

پناهی عدم هم سویی دستگاههای اثرگذار با ملاحظات مربوط به پایداری زیست بوم و توسعه پایدار را از دیگر عوامل تهدید کننده تنوع زیستی در زاگرس عنوان کرد و افزود: عوامل بسیاری شرایط  نامناسبی را برای زاگرس ایجاد کرده و تهدید کننده تنوع زیستی این منطقه هستند.

اختصاص 9 میلیون دلار برای اجرای پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس

وی در ادامه با اشاره به اینکه پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس به دنبال ایجاد یک گفتمان جدید در رابطه با اهمیت منابع طبیعی زاگرس است، گفت: کل اعتبار اختصاص یافته به این پروژه 9میلیون و 575 هزار دلار است.

مدیر پروژه حفاظت از تنوع زیستی در زاگرس مرکزی با بیان اینکه بیش از 4 میلیون دلار از اعتبار پروژه را سازمان بین الملل تامین کرده است، یادآور شد: اعتبارات ملی این پروژه نیز 5 میلیون و 775 هزار دلار است.

پناهی با اشاره به اینکه این پروژه در سطح 2.5میلیون هکتار از اراضی زاگرس پیاده می شود، ادامه داد: هدف از اجرای این پروژه پیش بینی یک مکانیزم و سازو کار جدید برای حفاظت از منابع طبیعی است.

برخی موانع پیش روی اجرای پروژه

وی با تاکید بر اینکه برای تحقق اهداف این پروژه نیازمند به همسو سازی فعالیتهای دستگاه های مختلف احساس می شود، تصریح کرد: متاسفانه برای همسوسازی دستگاه ها پشتوانه قانونی لازم وجود ندارد.

مدیر پروژه حفاظت از تنوع زیستی در زاگرس مرکزی با اشاره به اینکه نگاه بخشی به فعالیتهای اجرایی در دستگاه های مختلف همچنان حاکم است، افزود: لزوم بازنگری و تدوین قوانین جدید در رابطه با منابع طبیعی ضرورت دارد.

پناهی عدم هم سویی دستگاههای اثرگذار با ملاحظات مربوط به پایداری زیست بوم و توسعه پایدار را از دیگر عوامل تهدید کننده تنوع زیستی در زاگرس عنوان کرد و افزود: عوامل بسیاری شرایط  نامناسبی را برای زاگرس ایجاد کرده و تهدید کننده تنوع زیستی این منطقه هستند.

اختصاص 9 میلیون دلار برای اجرای پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس

وی در ادامه با اشاره به اینکه پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس به دنبال ایجاد یک گفتمان جدید در رابطه با اهمیت منابع طبیعی زاگرس است، گفت: کل اعتبار اختصاص یافته به این پروژه 9میلیون و 575 هزار دلار است.

مدیر پروژه حفاظت از تنوع زیستی در زاگرس مرکزی با بیان اینکه بیش از 4 میلیون دلار از اعتبار پروژه را سازمان بین الملل تامین کرده است، یادآور شد: اعتبارات ملی این پروژه نیز 5 میلیون و 775 هزار دلار است.

پناهی با اشاره به اینکه این پروژه در سطح 2.5میلیون هکتار از اراضی زاگرس پیاده می شود، ادامه داد: هدف از اجرای این پروژه پیش بینی یک مکانیزم و سازو کار جدید برای حفاظت از منابع طبیعی است.

برخی موانع پیش روی اجرای پروژه

وی با تاکید بر اینکه برای تحقق اهداف این پروژه نیازمند به همسو سازی فعالیتهای دستگاه های مختلف احساس می شود، تصریح کرد: متاسفانه برای همسوسازی دستگاه ها پشتوانه قانونی لازم وجود ندارد.

مدیر پروژه حفاظت از تنوع زیستی در زاگرس مرکزی با اشاره به اینکه نگاه بخشی به فعالیتهای اجرایی در دستگاه های مختلف همچنان حاکم است، افزود: لزوم بازنگری و تدوین قوانین جدید در رابطه با منابع طبیعی ضرورت دارد.

/ 0 نظر / 22 بازدید