اکتشاف نفت در پارک ملی کویر

عضو هیأ ت علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع تصریح کرد: مطابق قانون هر نوع توسعه در محدوده مناطق حفاظت شده که از درجه حفاظتی کمتری نسبت به پارک ملی برخوردارند باید محدود و با در نظر گرفتن ضوابط زیست محیطی تنها در صورت ضرورت انجام شود حال آنکه پارک ملی کویر در رده پارک های ملی قرار دارد که بر اساس قانون هر نوع توسعه در این محدوه غیر ممکن است.

به اعتقاد وی، اکتشاف نفت با ایجاد انفجار و لرزه های خفیف در این منطقه ، پارک ملی کویر را به سرنوشت تالاب هور العظیم دچار می کند که فعالیت های نفتی درآن بخش قابل توجهی از این تالاب را از حیظ انتفاع خارج کرده است و بر اساس افشاگری معاون وقت محیط طبیعی وزارت نفت در این تالاب هیچ یک از ملاحظات زیست محیطی را را رعایت نکرد و در واقع سازمان محیط زیست را دور زد.

درویش یادآور شد: البته در حال حاضر در مورد پارک ملی کویر ارزیابی زیست محیطی قابل استنادی انجام نشده و ظاهراً حتی ارزیابی های فرمالیته هم که در مورد برخی پروژه ها انجام می شود ولی هرگز اجرا نمی شوند نیز در مورد این طرح ضروری به نظر نرسیده است.

به گزارش مهر، در واپسین روز هفته گذشته،‌ هیات دولت در دور چهارم سفرهای استانی خود، در استان سمنان به بررسی مصوبات سه سفر گذشته پرداخت و ضمن بازنگری در روند اجرا و اقداماتی که می بایست انجام می شده است، مشکلات و موانع را برطرف و دستورات لازم برای اتمام مصوبات قبلی تا پایان امسال را صادر کرد.

به گفته جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران که به نمایندگی از وزیر نفت در جلسه هیات دولت در استان سمنان حضور یافته بود، هیات دولت در حوزه وزارت نفت ۶ مصوبه را مطرح و تصمیم گیری نهایی در ارتباط با آنها صورت پذیرفت.

وی افزود: بر این اساس، عملیات اکتشاف نفت در بلوک گرمسار، محدوده کویر و پارک ملی که قبلا مشکلاتی در خصوص محیط زیست داشته است، هم اکنون برطرف و مجوزهای لازم صادر شده که باید بلافاصله آغاز شود.

اکتشاف نفت در پارک ملی کویر در حالی قرار است آغاز شود که به موجب ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست،‌ هر گونه عملیات عمرانی که منجر به تخریب محیط شود حتی در حد بوته کنی در محدوده پاری های ملی ممنوع است.

/ 0 نظر / 45 بازدید