نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست (کد 1317) (سراسری)

« شناخت و حمایت محیط زیست »

درس شناخت و حمایت محیط زیست در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (3) می­ باشد. این درس شامل 3 واحد اکولوژی و 3 واحد شناخت محیط زیست می­ باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود. مباحث این درس شامل تعاریف و مفاهیم، زیستگاه‌ها، اکوسیستم و اکولوژی انسانی است.

منابع و مراجع مهم برای درس شناخت محیط زیست شامل شناخت وحمایت محیط زیست عبدالحسین وهاب‌زاده، مبانی محیط زیست عبدالحسین وهاب‌زاده، اکولوژی عمومی دکتر اردکانی ، اکولوژی عمومی دکتر نیشابوری و جزوات درسی می‌باشد. کتاب مدرسان شریف خلاصه مفید از مباحث شناخت و حمایت محیط زیست می باشد که دانشجو با مطالعه دقیق این کتاب می تواند به درصد مناسبی دست یابد و همچنین مطالعه تست ها و مثال هایی که در کتاب آورده شده می تواند کمک بسیار خوبی برای فهم مطالب باشد.

« ارزیابی توان محیط زیست»

درس ارزیابی محیط زیست در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (3) می‌باشد. این درس شامل 2 واحد ارزیابی که خود شامل مباحث مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی و مباحث مربوط به ارزیابی توان و آمایش سرزمین می‌باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود. مباحث این درس به طور کلی به دو بخش ارزیابی توان و آمایش سرزمین و ارزیابی اثرات تقسیم‌بندی می‌شود که بیشتر سؤالات از بخش توان و آمایش سرزمین طراحی می‌شود. 

منابع و مراجع مهم برای درس ارزیابی محیط زیست شامل شالوده آمایش سرزمین دکتر مجید مخدوم، مقدمه‌ای بر ارزیابی زیست محیطی دکتر منوری و دکتر شریعت و ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) جزوات درسی می‌باشد. کتاب مدرسان شریف تمامی مطالب مهم این منابع را گردآوری کرده و دانشجو را از مراجعه به این منابع بی نیاز می کند و تست ها و مثال های موجود همراه با پاسخ تشریحی سبب ارزیابی دانشجو می شود.

« بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری »

درس بیولوژی حیوانات شکاری در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (2) می­ باشد. این درس شامل 2 واحد زیست شناسی و شناخت حیوانات شکاری می­ باشد که خود شامل مباحث مربوط به بیولوژی حیوانات شکاری و مباحث مربوط به پرنده شناسی می باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود و توزیع سؤالات در هر دو بخش به یک صورت می‌باشد.

منابع و مراجع مهم برای درس بیولوژی حیوانات شکاری 1- راهنمای صحرایی پستانداران ایران ، هوشنگ ضیایی، انتشارات سازمان محیط زیست 2- پرنده شناسی ، دکتر منصور مصداقی ، نشر فرهنگ اسلامی 3- راهنمای پرندگان ایران، جمشید منصوری و جزوات درسی و کتب مرتبط با این مباحث بخصوص پرنده شناسی می‌باشد. انتشارات مدرسان شریف کتابی را تألیف نموده است که تمامی مطالب مهم و کنکوری طبق سرفصل دانشگاه را به صورت یکجا گردآوری کرده و با بیانی روان و ساده توضیح داده است که دانشجو با هر سطح علمی با مطالعه درسنامه آن می تواند بر این درس مسلط شود. همچنین تست ها و مثال های موجود کمک زیادی برای فهم بهتر مطلب می کند.

/ 0 نظر / 65 بازدید