کبک

دستگیری شکارچیان کبک در منطقه شکار ممنوع خنار مامورین اجرایی پاسگاه سرمحیط بانی افتر واقع در منطقه شکار ممنوع خنار در حین گشت وکنترل موفق به دستگیری شکارچیان متخلف در منطقه شدند.

 
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان، مامورین اجرایی پاسگاه سرمحیط بانی افتر واقع در منطقه شکار ممنوع خنار در حین گشت وکنترل در منطقه متوجه حضور شکارچیان متخلف در منطقه شدند که متخلفین پس از مشاهده مامورین اقدام به فرار می نمایند ولی سرانجام  محیط بانان موفق به دستگیری2 نفر شکارچی متخلف شدند. متخلفین که اقدام به شکار غیر مجاز 7 قطعه کبک کرده بودند پس از تنظیم صورتجلسه تحویل مراجع قضایی استان گردیدند.
 
گفتنی است، منطقه شکار ممنوع خنار منطقه ای است کوهستانی با تپه ماهورهای فراوان که به دلیل تغییرات ارتفاعی دارای تفاوت اقلیمی خاص بوده که بدین لحاظ در نواحی شمالی با وجود ارتفاعات بلند دارای هوای معتدل سرد و در نواحی جنوبی آن با ارتفاعات کمتر دارای هوای معتدل گرم می باشد . به طور کلی منطقه دارای پوشش گیاهی مرتعی تا جنگلهای درختچه ای اورس بوده که در نواحی شمالی و شمال شرقی آن پوشش مطلوب تر است .
 منطقه به دلیل وجود آب کافی مراتع نسبتاً مناسب و شرایط اقلیمی مطلوب ، زیستگاههای خوب و مناسبی را برای حیات وحش فراهم نموده است .
از گونه های بارز پستانداران منطقه می توان قوچ و میش، کل و بز ، آهو ، خرس قهوه ای ، پلنگ و انواع گربه سانان دیگر گراز ، روباه ، شغال و غیره را ذکر نمود .
مهمترین پرندگان منطقه شامل عقاب ها و انواع پرندگان شکاری، کبک ، تیهو، انواع گنجشک سانان و غیره می باشد .

/ 0 نظر / 22 بازدید