بحران آب یا بحران نفت؟

افزایش بی رویه قیمت نفت و نوسانات متعدد آن کشورهای مصرف کننده نفت را آسیب پذیر کرده و از بحران نفت سخن می گویند. اما به عقیده کارشناسان بحران آب جدی تر و خطرناک تر است.

با افزایش روز افزون جمعیت در جهان، کمبود آب بیش از پیش خودنمایی می‌کند. برداشت بی رویه از منابع زیر زمینی، کاهش بارش و بروز خشکسالی در اکثر نقاط جهان، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی، همگی ارمغان تکنولوژی و دنیای صنعتی برای بشر می‌باشد. در این بین، افزایش بی رویه مصرف آب نیز بر تمامی این مشکلات افزوده است تا دست به دست هم، بحرانی فراگیر را برای بشر و زمین رقم بزنند.  بهره برداری بی رویه از منابع آب همانند نفت، دین سنگینی را نسبت به نسل‌های آینده بر دوش ما می‌گذارد که پرداخت آن بسیار مشکل خواهد بود. بهره برداری‌های حساب نشده و بدون مدیریت صحیح، پیامدهای غیر منتظره‌ای را به دنبال داشته است و اگر بخواهیم در مورد آب هم چنین مسیری را ادامه دهیم، بحران نفت دقیقاً صحنه شبیه سازی شده و عینی‌ای خواهد بود که سرنوشت آیندة آب را نمایان می‌سازد.

تقاضای آب برای مصارف خانگی به شدت افزایش یافته است و این سؤال را به ذهن می‌آورد که وظیفه ما به عنوان یک فرد و یک انسان چیست؟

توجه به این مسائل از طرف تک تک افراد جامعه بسیار ضروری به نظر  می‌رسد، زیرا اگر واقعاً نیاز به تحول و تغییر است، این تحول باید ابتدا از درون خود ما شکل بگیرد و آگاهی افراد هر جامعه نسبت به این موضوع دگرگون شود. اما این مسائل و موضوعات، فراوان و پیچیده هستند. اولین آنها این است که با وجود اینکه زمین سیاره‌ای آبی رنگ و زیباست، اما منابع آب قابل استفاده در آن بسیار محدود است. تنها 5/2 % آب‌های زمین قابل استفاده هستند که بخشی از همین آب‌ها هم به صورت یخچال‌های قطبی و آب‌های زیر زمینی هستند. مسئله دیگر، ناکارآمدی‌ها و نا برابری‌ها در چگونگی مصرف آب می‌باشد. بخش کشاورزی 70% آب مصرفی جهان را به خود اختصاص می‌دهد که بیشتر صرف تأمین نیاز غذایی ما می‌شود. در چرخه کشاورزی و تولید ما، اتلاف و اسراف عظیمی وجود دارد که سطح آن تقریباً ثابت بوده است و یا حتی می‌توان گفت، به تدریج افزایش می‌یابد.

طی قرن گذشته، تقاضای آب برای مصارف خانگی به شدت افزایش یافته است و دوباره این سؤال را به ذهن می‌آورد که وظیفه ما به عنوان یک فرد و یک انسان چیست؟ مدیریت تقاضا، شاید مهم ترین و در عین حال دشوارترین مسئله باشد که به درایت فراوانی نیاز دارد. چگونه خود را متقاعد سازیم که آب کمتری مصرف کنیم؟ شاید مصرف کنندگان شهری کلید حلّ پاره‌ای از مسائل باشند. در حقیقت، شهرنشینان از دنیای طبیعی جدا شده اند و تقاضا و نیاز شهرنشینی، مصرف بی رویه آب را تقویت کرده است و دیدگاه و تفکرات شهرنشینی در این زمینه، نیاز به بازنگری و اصلاح اساسی دارد تا این روند نادرست مصرف را متوقف نماید.

قطعاً آب، نفت آینده زمین خواهد بود. آیا می‌توان از تبدیل بحران آب به یک فاجعه جلوگیری کرد؟ آیا می‌توانیم دیدگاهمان را نسبت به آب تغییر دهیم؟

درس بسیار مهمی که از تاریخ و سرنوشت نفت می‌توان گرفت این نکته است که هرگز در برخورد با مسائل حیاتی و اساسی سهل انگاری نکنیم. باید راهی را که برای کاهش و مصرف نفت در نظر داریم، برای آب نیز به کار ببندیم. زیرا قطعاً آب، نفت آینده زمین خواهد بود و چه بسا حیاتی بودن آن برای ادامه حیات بشر، پیامدهای کاهش آن را به مراتب افزایش دهد. آیا می‌توان از تبدیل بحران آب به یک فاجعه جلوگیری کرد؟ آیا می‌توانیم دیدگاهمان را نسبت به آب تغییر دهیم؟ حالا می‌توانیم صدای هر قطره از آب را که به هدر می‌رود بشنویم. داستان زمانی بسیار غم انگیزتر خواهد بود که منابع آب ما، پیش از آنکه منابع نفتمان خشک شود، به پایان برسد و پایانی غم انگیز را برای زمین و بشر رقم بزند.

بسیاری از کارشناسان تاکید می کنند که اگر رویکرد فعلی خود به منابع آب را ادامه دهیم، جنگهای آینده نه بر سر نفت یا سرزمین که بر سر آب خواهند بود .

/ 0 نظر / 25 بازدید