« زبان عمومی و تخصصی »

 

درس زبان تخصصی و عمومی در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 30 تست بوده و ضریب آن (2) می‌باشد. داشتن حداقل دانش لازم برای سؤالات زبان عمومی ضروری است که نیازمند مطالعه گرامر و لغات و اصطلاحات زبان عمومی است همچنین برای پاسخگویی به سؤالات تخصصی باید لغات و اصطلاحات زبان تخصصی مربوط به رشته محیط زیست مطالعه شود البته برای این منظور مطالعه دروس تخصصی محیط زیست بخصوص درس شناخت محیط زیست اهمیت دارد.

منابع و مراجع مهم برای درس زبان تخصصی شامل، 1ـ انگلیسی تخصصی و فرهنگ لغات محیط زیست ، دکتر جعفر نوری 2ـ فرهنگ دوسویه علوم محیط زیست ، دکتر منوری می‌باشد. در کتاب زبان عمومی مطالب گرامری و یک سری لغات و اصطلاحات عمومی و همچنین تست‌های عمومی رشته‌های مختلف گنجانده شده و داوطلبان حتی در صورت فراموشی درس زبان می‌توانند خود را به سطح مطلوبی با استفاده از این کتاب برسانند.

« آلودگی محیط زیست »

 

درس آلودگی‌های محیط زیست در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (2) می­ باشد. این درس تلفیقی از 6 واحد درسی شامل 2 واحد آلودگی‌های هوا و صوت و 2 واحد آلودگی‌های آب و خاک و 2 واحد آلودگی‌های مواد زائد جامد می­ باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود. مباحث این درس شامل آلودگی آب، هوا، صدا، نفت، مواد زائد جامد، خاک می‌باشد که تمرکز اصلی سؤالات در سال 96 مباحث آلودگی آب و هوا می‌باشد.

منابع و مراجع مهم برای درس آلودگی‌های محیط زیست شامل مهندسی محیط زیست ، دکتر عباسپور، آلودگی‌های محیط زیست، دکتر مینو دبیری و آلودگی آب و خاک و هوا، دکتر افیونی می‌باشد که توصیه می‌شود جزوات درسی و کتاب‌های مرتبط با این مباحث نیز برای آزمون کارشناسی ارشد مطالعه شود. با توجه به پراکندگی منابع، انتشارات مدرسان شریف کتابی تحت عنوان آلودگی محیط زیست تألیف نموده است که می تواند منبع مفید و کافی برای دانشجویان این رشته محسوب شود.

« اکولوژی حیات وحش »

 

درس اکولوژی حیات وحش در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (2) می‌باشد. این درس تلفیقی از 7 واحد درسی شامل 3 واحد اکولوژی و 2 واحد مبانی مدیریت حیات وحش و 2 واحد فنون و مدیریت حیات وحش می­ باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود. مباحث این درس به طور کلی شامل اکولوژی و مدیریت حیات وحش می‌باشد که بیشترین سؤالات مربوط به مبحث مدیریت حیات وحش است.

منابع و مراجع مهم برای درس اکولوژی حیات وحش شامل بوم شناسی کربس، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، بوم‌شناسی و مدیریت حیات وحش ، دکتر منصور مصداقی و جزوات مربوطه Ecological Methodology Charles Krebs می‌باشد. انتشارات مدرسان شریف کتابی تألیف نموده است که تمامی مطالب و سرفصل های این درس را با بیان ساده و قابل فهم مطرح کرده است.« شناخت و حمایت محیط زیست »

درس شناخت و حمایت محیط زیست در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (3) می­ باشد. این درس شامل 3 واحد اکولوژی و 3 واحد شناخت محیط زیست می­ باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود. مباحث این درس شامل تعاریف و مفاهیم، زیستگاه‌ها، اکوسیستم و اکولوژی انسانی است.

منابع و مراجع مهم برای درس شناخت محیط زیست شامل شناخت وحمایت محیط زیست عبدالحسین وهاب‌زاده، مبانی محیط زیست عبدالحسین وهاب‌زاده، اکولوژی عمومی دکتر اردکانی ، اکولوژی عمومی دکتر نیشابوری و جزوات درسی می‌باشد. کتاب مدرسان شریف خلاصه مفید از مباحث شناخت و حمایت محیط زیست می باشد که دانشجو با مطالعه دقیق این کتاب می تواند به درصد مناسبی دست یابد و همچنین مطالعه تست ها و مثال هایی که در کتاب آورده شده می تواند کمک بسیار خوبی برای فهم مطالب باشد.

« ارزیابی توان محیط زیست»

درس ارزیابی محیط زیست در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (3) می‌باشد. این درس شامل 2 واحد ارزیابی که خود شامل مباحث مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی و مباحث مربوط به ارزیابی توان و آمایش سرزمین می‌باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود. مباحث این درس به طور کلی به دو بخش ارزیابی توان و آمایش سرزمین و ارزیابی اثرات تقسیم‌بندی می‌شود که بیشتر سؤالات از بخش توان و آمایش سرزمین طراحی می‌شود. 

منابع و مراجع مهم برای درس ارزیابی محیط زیست شامل شالوده آمایش سرزمین دکتر مجید مخدوم، مقدمه‌ای بر ارزیابی زیست محیطی دکتر منوری و دکتر شریعت و ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) جزوات درسی می‌باشد. کتاب مدرسان شریف تمامی مطالب مهم این منابع را گردآوری کرده و دانشجو را از مراجعه به این منابع بی نیاز می کند و تست ها و مثال های موجود همراه با پاسخ تشریحی سبب ارزیابی دانشجو می شود.

« بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری »

درس بیولوژی حیوانات شکاری در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (2) می­ باشد. این درس شامل 2 واحد زیست شناسی و شناخت حیوانات شکاری می­ باشد که خود شامل مباحث مربوط به بیولوژی حیوانات شکاری و مباحث مربوط به پرنده شناسی می باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود و توزیع سؤالات در هر دو بخش به یک صورت می‌باشد.

منابع و مراجع مهم برای درس بیولوژی حیوانات شکاری 1- راهنمای صحرایی پستانداران ایران ، هوشنگ ضیایی، انتشارات سازمان محیط زیست 2- پرنده شناسی ، دکتر منصور مصداقی ، نشر فرهنگ اسلامی 3- راهنمای پرندگان ایران، جمشید منصوری و جزوات درسی و کتب مرتبط با این مباحث بخصوص پرنده شناسی می‌باشد. انتشارات مدرسان شریف کتابی را تألیف نموده است که تمامی مطالب مهم و کنکوری طبق سرفصل دانشگاه را به صورت یکجا گردآوری کرده و با بیانی روان و ساده توضیح داده است که دانشجو با هر سطح علمی با مطالعه درسنامه آن می تواند بر این درس مسلط شود. همچنین تست ها و مثال های موجود کمک زیادی برای فهم بهتر مطلب می کند.