« زبان عمومی و تخصصی »

 

درس زبان تخصصی و عمومی در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 30 تست بوده و ضریب آن (2) می‌باشد. داشتن حداقل دانش لازم برای سؤالات زبان عمومی ضروری است که نیازمند مطالعه گرامر و لغات و اصطلاحات زبان عمومی است همچنین برای پاسخگویی به سؤالات تخصصی باید لغات و اصطلاحات زبان تخصصی مربوط به رشته محیط زیست مطالعه شود البته برای این منظور مطالعه دروس تخصصی محیط زیست بخصوص درس شناخت محیط زیست اهمیت دارد.

منابع و مراجع مهم برای درس زبان تخصصی شامل، 1ـ انگلیسی تخصصی و فرهنگ لغات محیط زیست ، دکتر جعفر نوری 2ـ فرهنگ دوسویه علوم محیط زیست ، دکتر منوری می‌باشد. در کتاب زبان عمومی مطالب گرامری و یک سری لغات و اصطلاحات عمومی و همچنین تست‌های عمومی رشته‌های مختلف گنجانده شده و داوطلبان حتی در صورت فراموشی درس زبان می‌توانند خود را به سطح مطلوبی با استفاده از این کتاب برسانند.

« آلودگی محیط زیست »

 

درس آلودگی‌های محیط زیست در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (2) می­ باشد. این درس تلفیقی از 6 واحد درسی شامل 2 واحد آلودگی‌های هوا و صوت و 2 واحد آلودگی‌های آب و خاک و 2 واحد آلودگی‌های مواد زائد جامد می­ باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود. مباحث این درس شامل آلودگی آب، هوا، صدا، نفت، مواد زائد جامد، خاک می‌باشد که تمرکز اصلی سؤالات در سال 96 مباحث آلودگی آب و هوا می‌باشد.

منابع و مراجع مهم برای درس آلودگی‌های محیط زیست شامل مهندسی محیط زیست ، دکتر عباسپور، آلودگی‌های محیط زیست، دکتر مینو دبیری و آلودگی آب و خاک و هوا، دکتر افیونی می‌باشد که توصیه می‌شود جزوات درسی و کتاب‌های مرتبط با این مباحث نیز برای آزمون کارشناسی ارشد مطالعه شود. با توجه به پراکندگی منابع، انتشارات مدرسان شریف کتابی تحت عنوان آلودگی محیط زیست تألیف نموده است که می تواند منبع مفید و کافی برای دانشجویان این رشته محسوب شود.

« اکولوژی حیات وحش »

 

درس اکولوژی حیات وحش در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 96 شامل 25 تست بوده و ضریب آن (2) می‌باشد. این درس تلفیقی از 7 واحد درسی شامل 3 واحد اکولوژی و 2 واحد مبانی مدیریت حیات وحش و 2 واحد فنون و مدیریت حیات وحش می­ باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­ شود. مباحث این درس به طور کلی شامل اکولوژی و مدیریت حیات وحش می‌باشد که بیشترین سؤالات مربوط به مبحث مدیریت حیات وحش است.

منابع و مراجع مهم برای درس اکولوژی حیات وحش شامل بوم شناسی کربس، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، بوم‌شناسی و مدیریت حیات وحش ، دکتر منصور مصداقی و جزوات مربوطه Ecological Methodology Charles Krebs می‌باشد. انتشارات مدرسان شریف کتابی تألیف نموده است که تمامی مطالب و سرفصل های این درس را با بیان ساده و قابل فهم مطرح کرده است.ادامه مطلب ...