تعریف آلودگی آب

آبی را آلوده می نامند که دارای عوامل بیماری زای عفونی یا انگلی، مواد شیمیائی سمی، ضایعات و فاضلابهای صنعتی و غیره بوده و میزان مواد خارجی موجود در آن به اندازه ای باشد که استفاده از آن سبب بروز اثرات زیان آور گردد .

خواص فیزیکی آب

1- دما

یکی از مهمترین خواص فیزیکی آب، دمای آن است.دمای آب با میزان اکسیژن محلول رابطه عکس دارد. رها شدن مقادیر وسیعی آب گرم به یک رودخانه موجب تغییر دمای متوسط اب و کاهش اکسیژن محلول در آن می گردد، که همین امر موجب تغییر در ترکیب گونه های موجودات زنده می شود. هر گونه موجود زنده در یک طیف یا بازده حرارتی معین دوام می آورد و اندک تغییری در دمای آب برای موجودات زنده مشکل آفرین خواهد بود.

2- کدورت

   آبی که دارای ذرات معلق شناور و قابل رویت باشد،کدر خواهد بود.که معمولا در اثر وجود جلبکها ایجاد می شود.اما در اثر مواردی چون خاک،سیلیس و مواد رسی هم به وجود می آید.در اثر سکون مواد معلق به تدریج ته نشین شده و آب شفاف می گردد. آبهای زیرزمینی معمولا به دلیل عبور از لایه های شنی بسیار شفاف هستند.آب دریاچه ها هم شفاف است اما آب رودخانه ها و نهرها در فصول بارندگی کدورت بالایی دارند.

3- رنگ

آب خالص بدون رنگ است ولی آب ناخالص با توجه به میزان رنگ و نوع مواد محلول و یا معلق در آن ممکن است که دارای رنگ باشد. به عنوان مثال رنگ قهوه ای نشانه وجود یون آهن در آب می باشد.

4- بو

   جلبکها،تجزیه گیاهان آبزی،ترکیبات ناشی از کلرینه کردن آب و آبهای راکد انتهای سیستم توزیع آب در ایجاد بو موثرند.

5- مزه

املاح مختلف در آب به آن مزه های متفاوتی می دهد.از مزه هایی که می توانند منشا آلودگی باشند، به موارد زیر اشاره می شود:

مزه صابون:PH قلیایی

شوری آب :وجود نمک خوراکی

ترشی آب:PH اسیدی

تلخی آب :وجود ترکیبات منیزیم

گس بودن مزه آب:نمکهای آهن و آلومینیم

مزه گندیدگی آب:آلودگیهای آلی که ممکن است با میکروبهای بیماریزا همراه باشند.

 

به جرات می توان گفت همه آبها در طبیعت دارای موجودات زنده هستند. که از آنها می توان به میکروارگانیسم ها،باکتریها،ویروسها،جلبکها،قارچها و پروتوزوئرها اشاره کرد.چنانچه این میکروارگانیسم ها بیماری زا باشند ،به آنها پاتوژن گفته می شود.که آب شرب باید کاملا عاری از آنها  باشد.

6- pH

 


ادامه مطلب ...