رتبه های برتر  سال 1392

اآقای حسین دشتیان رتبه 36 قبول شده دانشگاه تربیت مدرس

کاظم بهینه قبول شده در گرایش ارزیابی دانشگاه گرگان

آقای عبدالکریم شهنوازی قبول شده دانشگاه تربیت مدرس با رتبه 32

خانم لویمی قبول شده سال 93 در گرایش آلودگی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

خانم میرانزاده رتبه 95 قبول شده دانشگاه یزد

و سایر دوستانی که از جزوه ها و مشاوره رایگان ما استفاده کرده اند را نیز بیان خواهیم کرد.

برای دریافت مشاوره رایگان و دریافت جزوات با شماره تلفن های 09375037984  تماس حاصل نایید.

برزین بهروج